خانه پدری فروغ فرخزاد به تملک شهرداری درآمدکارهای تملک روز چهارشنبه (۲۲ مهرماه) به انجام رسید و توانستند خانه را بگیرند زیرا کسی که ساکن بود، سخت می‌خواست بلند شود.

دیدگاهتان را بنویسید