حیوان “ببر” کد ۱۴۰۱ چیست؟


حتما دیده و شنیده اید که هر سال را به حیوانی نسبت می دهند و با توجه به خصوصیات حیوان، خصوصیات و طالع متولدین سال های مختلف را بر اساس حیوان سال تولدشان آورده اند.

به گزارش صبحگاهی، ببر نماد جسارت، شجاعت و جسارت است و در عشق و زندگی روزمره خود به سرعت عمل می کند. بنابراین توصیه می شود در همه امور از او پیروی نکنید.

دعای لحظه تحویل سال

یا دل دل ها و چشم ها، دگرگون کننده دل ها و چشم ها

یا ارباب شب و روز که روزها و شب ها را هدایت و سامان می دهد.
تور نوروزی کیش استانبول و … با جایزه یک میلیارد تومانی!

یا محیط و شرایطی که وضعیت انسان و طبیعت را تغییر می دهد

الان چطوری حالت چطوره

آغاز سال شمسی در تقویم ایرانی دقیقاً همان لحظه ای است که خورشید به اعتدال بهاری می رسد. یعنی لحظه تحویل سال نو شمسی زمانی است که فاصله خورشید از اعتدال بهاری صفر باشد.

تاریخ تحویل ۱۴۰۱ (هزار و چهارصد و یک هجری قمری) و آغاز بهار طبیعت و نوروز قدیم به وقت رسمی جمهوری اسلامی ایران برابر است با:

۱۹ و ۳ دقیقه بعد از ظهر

یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ق

مطابق ۰۸ شعبان ۱۴۴۳ ق

۲۰ مارس ۲۰۲۲