تمدید توافق دفاعی آمریکا و یونان به بهانه آموزشآمریکا و یونان روز پنجشنبه به وقت محلی توافق دوجانبه همکاری دفاعی خود را تمدید کردند تا همچنان که آنتونی بلینکن اذعان کرد واشنگتن در این کشور به بهانه آموزش حضور بیشتری داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید