تفریح ​​بوراک اوزچیویت و همسرش نیمه کاره بود!


بوراک اوزچویت و فاحریه اوگین آخر هفته را با پسرشان کارن می گذراندند که حال بد فاحریه اوغین او را قطع کرد!

به گزارش گروه ترجمه صبح به نقل از هابرترک; در روزهای گذشته بوراک اوزچویت و فاهریه اوگنه به همراه پسرشان کارن به پارک رفتند تا از هوای پاک پاییزی لذت ببرند.

بوراک اوزچیویت و پسرش در مرکز خریددر حالی که اوزگویت با پسرش بازی می کرد، یوجین روی یک نیمکت نشست و آنها را تماشا کرد.

فهریه اوجن که شش ماهه باردار است، پس از مدتی از روی نیمکتی که روی آن نشسته بود بلند شد و شروع به قدم زدن در باغ کرد.

بوراک اوزچیویت و فخریه اوجن یوجین با احساس سرگیجه روی لبه حصار نشست و همسرش را صدا کرد. بعد از اینکه بوراک اوزگویت نزد همسرش رفت، به او کمک کرد تا سوار ماشین شود. این زوج با پسرشان راهی خانه شدند.