تعبیر عجیب «جرشا رضایی» از حاشیه آخرین کنسرتش


جراش رضایی که در آخرین کنسرت خود به یکی از هوادارانش فحاشی کرده بود، دلیل این امر را توضیح داد و سخنان خود را شوخی دانست.

به گزارش صبحگاهی، جراش رضایی خواننده سرشناس و سرشناس در آخرین کنسرت خود که در زاهدان برگزار شد، به سخنان یکی از هوادارانش که گفته بود «لطفا بازی نکنید» را به شدت پاسخ داد.

وی در پایان مراسم سخنرانی هایی داشت که در فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفت.

جراش رضایی با انتشار کلیپی از هوادارانش عذرخواهی کرد و گفت: در اکثر کنسرت هایم با هواداران شوخی می کنم و لحن من در آن مهمانی علاوه بر انتقاد، شوخی بود.

جراش رضایی گفت که از اول مهمانی یک نفر با الفاظ ناشایست توهین می کند و اگر انتقادی داشته باشم با شوخی مطرح می کنم.

اما بهتر است انتقادات را در فضای کارشناسانه مطرح کنیم تا این مسائل پیش نیاید.

جراش رضایی در پایان از هوادارانش عذرخواهی کرد.