تصویر شخصی امیر مگر در کنار پدر جوان خوش تیپش!


امیر مقاره خواننده ماکان سلفی جدیدی از خودش منتشر کرد.

به گزارش صبح، در این سلفی امیر ماگارا در کنار پدر جوان خوش تیپ خود ظاهر می شود.

امیر مکاره با پدر جوان خوش تیپش عکس گرفت.

بوشرا امیر مقوره برای مردم محل من

امیر مقرا با انتشار عکسی نوشت:

محل خانواده آن آهنگ هایی که دوست دارید، قول می دهم، آماده هستید که بخوانید؟

اتحادیه را راه اندازی کنیم تا بتوانیم آن را ترک کنیم

((به اطلاع همگان برسانید که آهنگ جدید ما ۲۴ آذر ساعت ۲۱ پخش می شود))