ترکیب هوا | دستگاه تجزیه و تحلیل بدن با ترکیب بدن


ترکیب بادی

دستگاه پنوماتیک ترکیبی

ترکیب پنوماتیک

ترکیب بدن روشی است که می توان از آن برای بررسی ترکیب بدن انسان استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه ، میزان عضله ، چربی ، محل تجمع چربی ، مقدار آب و مواد معدنی و غیره در بدن تعیین می شود و متخصص تغذیه می تواند از آن برای تهیه بهترین تجزیه و تحلیل بدن انسان و بر اساس در نظر بگیرید که این یک رژیم غذایی برای افراد است.

استفاده از دستگاه پنوماتیک مصنوعی می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارائه دهد BMI یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید