تبریک ویژه و متفاوت زهرا امیرابراهیمی به «بازیگر معروف» / عکاسی


قتایون امیر ابراهیمی بازیگر سابق سینما در اینستاگرام پیام تبریکی به زهرا امیرابراهیمی منتشر کرد.

به گزارش صبح، کتایون امیرابراهیمی بازیگر سابق سینما با انتشار متنی در اینستاگرام خطاب به زهرا امیرابراهیمی درباره جایزه ای که در جشنواره کن دریافت کرد، نوشت.

قتایون امیر ابراهیمی نوشت:

زهرایی عزیز

عزیزم ممنون از تلاشت، ممنون از تحملت، ممنون که اینقدر به یاد ایران و ایرانی بودی و ممنون از درد مردم آبادان. مبارکت باشه دختر جان غرور خانوادگی

شایان ذکر است زهرا امیر ابراهیمی نوه قتایون امیر ابراهیمی است.