بلینکن تهدید کرد: فرصت برای پایبندی به برجام کوتاه استوزیر امور خارجه آمریکا گفته چنانچه ایران تغییر مسیر ندهد واشنگتن آماده توسل به گزینه‌های دیگر است.

دیدگاهتان را بنویسید