برکشایر بانک جلسه سهامداران را برنامه ریزی کرد | کسب و کار


پیتسفیلد – هیئت مدیره بانک برکشایر جلسه سالانه سهامداران را برای ساعت ۱۰ صبح ۱۸ می برنامه ریزی کرده است. ممکن است به صورت یک جلسه مجازی تشکیل شود.

تعیین سهامداران حق اطلاع و رای دادن به مجمع سالانه در تاریخ ۲۵ مارس انجام خواهد شد. اطلاعات بیشتر درباره مجمع سالانه در اوایل فروردین ماه به نشانی ir.berkshirebank.com در دسترس خواهد بود.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر