برد پیت اکسیر جوانی را می فروشد!


به نظر می رسد برد پیت ۶۰ ساله راهی برای سرپیچی از پیری پیدا کرده است! اکنون او آماده است تا راز خود را با دیگران در میان بگذارد. اما نسبتاً گران است!

صبح – برد پیت ۵۸ ساله و پدر ۶ فرزند وارد صنعت آرایشی شد!

Peet خطی از محصولات مراقبت از پوست ضد پیری را راه اندازی کرده است که هم برای مردان و هم برای زنان بدون در نظر گرفتن جنسیت قابل استفاده است.

برد پیت اکسیر جوانی را می فروشد!به گزارش گروه ترجمه صبح، محصولات مراقبت از پوست برد پیت شامل روغن زیتون و همچنین انگورهای کاشته شده در تاکستان های قلعه ماروال است.

اما موضوع مورد بحث این است که قیمت این محصولات بسیار گران است. او می گوید در واقع برد پیت سعی نمی کند از روند پیری فرار کند.

برد پیت اکسیر جوانی را می فروشد!این چیزی است که ما نمی توانیم از آن فرار کنیم.” این بازیگر در مصاحبه ای با مجله Vogue گفت. عبارت ضد پیری هم خیلی خنده دار است! این یک افسانه است!

اما مراقبت از پوست نیز رفتار خوبی است. این کاری است که من انجامش را یاد گرفتم.”