برج حافظ امروز جمعه ۷ مرداد / که خودت می شناسی اگر باهوش و دانا باشی


امروز جمعه ۱۶ مرداد برج حافظ را بخوانید و از اتفاقات سر راه خود مطلع شوید.

به گزارش صبحگاهی، فال حافظ امروز جمعه ۱۶ مرداد به شما توصیه می کند: اگر سخت تلاش کنید خیلی زود به هدف خود خواهید رسید. شانس به شما برگشته است، شرم آور است اگر او را رها کنید.

فال برای متولدین فروردین

در آن کشور بهار جدیدی است، سعی کنید شاد باشید

که اگر گل دوست نداشته باشی در گل خواهی بود

من به شما نمی گویم که چه کسی بنشینید و چه بنوشید

اگر باهوش و عاقل باشید خودتان می دانید

ترجمه:

تعبیر فال حافظ امروز نشان می دهد که اگر سخت تلاش کنید خیلی زود به هدف خود خواهید رسید. شانس به شما برگشته است، شرم آور است اگر او را رها کنید. روزهای شما آنقدر خوب خواهد بود که تمام غم های گذشته را فراموش خواهید کرد. رسیدن به هدف برای شما سخت خواهد بود، اما اگر عاقل باشید به راحتی به اهداف خود خواهید رسید.

فال روز جمعه ۷ مرداد ماه برای متولدین فروردین

در دنیا پناهی جز آستان تو نیست

جز این سرم در حواله نیست گاهی

آدو چو تیغه ای بیرون می آورد، من سپر می اندازم

رسیدن به ما چیزی جز ناله و آه نیست

ترجمه:

تعبیر برج حافظ امروز نشان می دهد که به آرزوی دل خواهید رسید و این به خاطر دعای شماست. فکر نکنید که همه کارها را خودتان انجام داده اید، بلکه دیگران هم دلیل بودند تا بتوانید به هدفتان برسید. به قولت وفادار باش روزگار مطابق میل شماست پس رضای خدا را در نظر بگیرید و موجبات دیگران شوید.

فال متولدین جمعه ۷ مرداد

گرچه وسعت هنر همنشین غیر ادب است

زبان به زبان عربی ساکت و دهان پر است

زیبایی پنهان رخ و شیطان در کاریزمای حسن

من شگفت زده شدم که این شگفت انگیز است

ترجمه:

برج حافظ امروز نشان می دهد که شما در یک چیزی رقابت می کنید اما پشت صحنه کار می کنید. آیا خود را در حال و هوای دیو نمی بینید و فرشته بودن را فراموش نمی کنید؟! هیچ گلی بدون خار نیست، شما هم از این قاعده مستثنی نیستید. تا زمانی که کار خودت ارزیابی نشده، کار دیگران را بی ارزش نکن که به دور از ادب است.

فال روز جمعه ۷ مرداد ماه برای متولدین تیرماه

چشم انداز ماه را دیدم

یه جایی یه خط سبز کشیدم

امید است که پیمان عشق

از اون ویولون ابرو تا وسوسه

ترجمه:

حافظ پیشگوی امروز می گوید تو در توهم دوست زندگی می کنی و به جوابی که می دهد امیدوارم. خسته از انتظار و دلت غمگین و از عشق می سوزد. شما ناامید هستید و حاضرید برای رسیدن به شریک زندگی خود دست به هر کاری بزنید. خوشبین باشید و رضایت شما رضایت خداوند است زیرا به آنچه خواسته اید خواهید رسید.

فال متولدین ۷ مرداد

باید نقد می شد

تا همه راهبان بتوانند شغلی پیدا کنند

به نظر من شایسته است که دوستان همه کار را انجام دهند

بگذارید بروند و کمک بخواهند

ترجمه:

تعبیر فال حافظ نشان می دهد که شایسته است به یاری دوست خود بشتابید. خودت را کنترل کن. در حال حاضر، تا زمانی که بتوانید دوست خود را از دستگیری نجات دهید، باید از صحبت کردن خودداری کنید. بعضی ها می خواهند به شما صدمه بزنند. از آنها دوری کنید.

فال روز جمعه ۱۶ مرداد ماه برای متولدین شهریور

نسیم صبح شادی نشان می دهد که می دانی

در حالی که می دانید به کوی فلان بروید

تو رسول مخفی هستی و در راه دیده می شوی

به مردم رهنمون شوید نه به موضوع، می دانید

ترجمه:

برج حافظ امروز نشان می دهد که تو مانند سرزمین تشنه ای هستی که قطره قطره از باران سیراب می شود و مانند پرنده ای که آرزوی پرواز دارد. این امید است که شما را حفظ می کند. سردرگمی شما ناشی از اطاعت از نادان است. پس باهوش باش معامله بسیار سودمندی انجام می دهید و شما را از دردسر نجات می دهید.

فال روز جمعه ۷ مرداد ماه برای متولدین جهیزیه

صبح است و سرما از ابر بهمن می چکد

روزنامه های صبحگاهی تهیه کنید و یک فنجان مایع منی بدهید

به دریای آب و نطفه افتادم، مرا بیاور

می خواهم از شر من و تو خلاص شوم

ترجمه:

فال حافظ امروز توضیح می دهد که دچار تکبر و غرور هستید. سعی کن خودت را رها کنی و از تابوها دوری کنی و به خدا نزدیک شوی. اگر بخواهی این راه را طی کنی غم به سراغت می آید. راز فیزیکی است و باید مفید باشید. درست است که شما به هیچ چیز نیاز ندارید، اما به رحمت خدا نیاز دارید.

فال روز جمعه ۷ مرداد ماه برای متولدین آبان ماه

قلبم نوک بینی ام است

که جلوی چشمان بیمارت بمیرم

فضای جعبه پر از دوستان بود

این فکر از ذهنم ناپدید شد

ترجمه:

فال حافظ امروز نشان می دهد که شما آنقدر که به دیگران فکر می کنید به فکر خود نیستید و فقط به فکر عمل به قولی هستید که با دوستانتان داده اید. در این مواقع پر فراز و نشیب، بهتر است بیشتر به فکر خودتان باشید تا بتوانید اثری از آب در بیاورید. اگر سعی می کنید با خود موفق شوید، خودتان را دست کم نگیرید.

فال روز جمعه ۱۶ مرداد برای نوزاد آذر

از این خانه ویران تا خانه من

من به جایی خواهم رفت که عاقل و عاقل باشم

من به عنوان مسافر به سلامت به خانه بازگشتم

قول دادم سر راه به میخانه بروم

ترجمه:

تعبیر برج حافظ می گوید زمان بدی و سختی اش را کنار می گذارد و خوبی هایش را به شما نشان می دهد. شما همچنین تجربیات کافی به دست آورده اید و در تمام زندگی عاقل شده اید. شما به دنبال چیزی با ارزش هستید و آن را پیدا می کنید. هر آسیبی دیدی از آشنای تو بود. از این پس زنجیر گسسته می شود و شما آزاد می شوید و این فرصت را خواهید داشت که برای رسیدن به هدف خود تلاش کنید. شکرگزار نعمت های خداوند باشید.

فال حافظ جمعه ۷ مرداد ماه برای متولدین آذرماه

ای نور چشم من حرفی هست بشنو

چون معده تان سیر است، بنوشید و بنوشید

دست از فتنه محرومیت در راه عشق بردارید

بیا به پیام سروش گوش کن

ترجمه:

حافظ فالگیر امروز می گوید کار امروزت را به فردا موکول نکن. گاهی روح نفس و شیطان بر شما چیره می شود و از راه راست منحرف می شود. خدا را بسیار یاد کنید و تسبیح کنید. کاری را که می خواهید انجام دهید، ابتدا سخت تلاش کنید و خواهید کرد. از تجربیات سالمندان استفاده کنید. در این صورت از ثروت محروم نخواهید شد. خداوند شما را تعیین کرده است.

فال روز جمعه ۱۶ مرداد ماه برای متولدین بهمن ماه

رزا خالد برین خلوت دراویش است

خدمت به دراویش مهم ترین کار است

گنجی خلوت که طلسم های عجیبی دارد

پیروزی بر او به رحمت دراویش

ترجمه:

برج حافظ امروزی می گوید فریب مال دنیا را نخورید و به دنبال آرزوهای بلندمدت نباشید. بهتر است شاد و ساده زندگی کنید تا زندگی پر از سختی و غم هر روز. غرور و غرور را کنار بگذارید و صادق باشید.

فال متولدین اسفند در روز جمعه ۱۶ مرداد

از گوشه دوش بمیرید

گفت ببخشید مشروب میخورم.

لطف خدا کارش را انجام می دهد

بشارت رحمت بیاور

ترجمه:

برج حافظ امروز می گوید لطف خدا شامل حال شماست. خبرهای خیلی خوبی به شما می دهند. انتظار و دوری تمام شد و این دلیل بر دعای شماست. به عهدی که دادی وفا کن در راه خدا انفاق کنید تا همیشه از آسیب در امان باشید.