برای تصویب و اجرای طرح صیانت مصمم هستیمآقا تهرانی درباره طرح صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی گفت: نقد‌ها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود، اما معتقدیم اجرای این طرح برای ساماندهی فضای مجازی ضرورت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید