«بازیگر» جا پای «زهرا فکور صبور» می رود!


کمند امیرسلیمانی جایگزین زهرا فکور صبور در سریال «بهمنجان» کاری از گروه فیلم و شبکه CSIMA شد.

به گزارش صبح امروز، مهران مهام گفت: کمند امیرسلیمانی با مهربانی پیشنهاد ما را برای بازی در سریال «بیهمجان» به جای مرحومه زهرا فکور صبور پذیرفت.

تهیه کننده سریال «بیگانه ها» افزود: ۷۰ درصد از تصویربرداری این سریال به پایان رسیده است و کار تصویربرداری در لوکیشن شهرک های نفت و سوهنه ادامه دارد.

زهرا فکور صبور در حین حضور در سریال «الافورعان» اسفندماه سال گذشته به طور ناگهانی جان به جان آفرین تسلیم کرد.