«بازیگر» جایگزین کلشیفته فرهانی شد!


همسر داریوش مهرجویی درباره شخصیت اصلی امینور می گوید: می خواستیم گلشیفته فراهانی این نقش را بازی کند و در غیاب او حرم احمدیه را به او دادیم.

به گزارش صبحگاهی، همسر دریوش مهجرویی درباره شخصیت اصلی فیلم الامینور می گوید: می گفتیم این نقش متعلق به کلشیفته فرهانی است، زیرا او در واقع دختری سرکش و تحصیلکرده در عرصه موسیقی است. نبود کلشیفته یکی از محدودیت های ما بود.

به گزارش هنر امروز، همزمان با روزهای پایانی اکران فیلم «لمینور» در نشست نقد و بررسی این فیلم، وحیده محمدیفر (فیلمنامه نویس «لامینور») گلشیفته فراهانی را انتخاب اول مهاراجوی برای این فیلم نقش، تا زمانی که فیلمنامه برای او نوشته شد.

محمدیفر در این باره گفت: از روز اولی که مشغول کار بر روی این فیلمنامه و بازنویسی آن بودیم و قرار بود نقش اصلی دختر باشد، گفتیم که این نقش متعلق به کلشیفته فرهانی است زیرا او در واقع یک دختر یاغی است. خواندن و نوشتن در زمینه موسیقی و نه جلشاو یکی از محدودیت های ما بود.

از نبودش ناراحتم، ای کاش آنجا بود چون آن نقش برای او بود. زیرا او نیز یک یاغی و روشنفکر است که به آنچه می خواهد می رسد.»

محمدفر درباره حضور در پردیس احمدیه گفت: خانم احمدیه دانش موسیقایی خوبی هم دارد و بازیگر خوبی است، اما ترجیح ما گلشیفت او بود، جایش خالی است و امیدوارم دوباره بیاید اینجا بازی کند.