انجمن تجارت نردبان یعقوب جلسه ماهانه را برنامه ریزی می کند | کسب و کار


هانتینگتون – انجمن تجارت نردبان جیکوب جلسه ماهانه خود را در ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر ۱۳ مارس در مزرعه Maple Corner در گرانویل برگزار خواهد کرد.

جلسه کاری در لژ برگزار می شود. غذا، اسکی روی برف و اسکی صحرایی در دسترس خواهد بود.

اطلاعات: jlba.orgرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر