افزایش نجومی نرخ این “ماشین محبوب”


رصد بازار نشان می دهد که از میان چهار خودروی پرطرفدار و جدید ایران خودرو می توان به «دنا پلاس توربو اتوماتیک»، «دانامولی»، «رانا پلاس» و «سمند سورن پلاس» اشاره کرد.

به گزارش صبح، رصد بازار نشان می دهد که در میان چهار خودروی پرطرفدار و جدید ایران، خودرو شامل «داینا پلاس توربو اتوماتیک»، «دانامومولی»، «رانا پلاس» و «سمند سورین پلاس» از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است. رسیدن به رانا به علاوه پایان بهمن ماه به بالاترین نرخ رشد قیمت ها رسید.

رشد خودرو در دوره مورد بررسی ۴۰ میلیون برآورد شده است. از سوی دیگر رانا پلاس در بازه زمانی مورد بررسی قیمت خود را ۴۰ درصد افزایش داد که بالاترین نرخ رشد از نظر درصدی در بین خودروهای پرطرفدار ایران خودرو است.

اطلاعات اعلام شده حاکی از آن است که «دنا معمولی» نیز در این مدت رشد ۲۹ درصدی را به ثبت رسانده و این رشد برای «دنا پلاس توربو اتوماتیک» معادل ۲۸ درصد بوده است. اما با نگاهی به جدول قیمت های شناخته شده می توان گفت که در دوره مورد بررسی سمند سورن پلاس با ۷ درصد رشد در این دوره کمترین نرخ رشد قیمت ها را به دست آورد.