افزایش حقوق چه زمانی اعمال می شود؟


نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مددجویان خبر داد.

به گزارش صبحگاهی همشهری آنلاین. نایب رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی گفت: بر اساس پیشنهاد دولت و با تصویب مجمع نمایندگان، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تحت پوشش کمیته امداد و مراقبت افزایش می یابد. پیش پرداخت از نیمه دوم سال جاری.

و محسن زنگنا روز جمعه افزود: بر اساس لایحه قانونی پیشنهادی دولت با عنوان «لایحه قانون اصلاح حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» از ابتدای مهرماه سال جاری، حقوق همه دولت‌ها تعیین شده است. شاغلین مشمول سامانه حدود ۳۰۰۰ امتیاز در حقوق پایه معادل بیش از یک میلیون تومان افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه حق خانواده دو برابر و حدود ۵ تا ۲۰ درصد به حقوق مختلف افزایش می یابد، ادامه داد: در حوزه اقشار آسیب پذیر تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد بین ۱۵ تا ۳۰ درصد است. کمک های معیشتی افزایش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی، عدم رعایت عدالت در پرداخت های سازمان ها و نهادهای مختلف را مورد اشاره قرار داد و افزود: بر این اساس مستمری های اختصاصی برای همه دستگاه ها ۳۵ درصد افزایش می یابد.

زنگنه در خصوص افزایش مستمری گفت: حداقل ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می شود.

وی در خصوص منابع مالی این افزایش گفت: برای این منظور بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال دولت پیش بینی شده است.