اعلام تاریخ واریز «حمایت» مردادماه


به احتمال زیاد حمایت مرداد ماه ۱۴۰۱ از روز پنجشنبه ۳۰ مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش صبح امروز، در خصوص زمان حمایت از مرداد ۱۴۰۱، سازمان هدفمندی حمایتی هنوز جزئیاتی را مشخص نکرده است، اما همانند تیرماه پیش بینی می شود از روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه واریز حمایت از سرپرستان خانوار آغاز شود.

پایان واریز به طور کامل مشخص نشده است، اما احتمالا بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت طول خواهد کشید.

این در حالی است که برخی رسانه ها نیز مدعی هستند در مرحله ۱۳۸، زمان واریز حمایت ها تمدید نمی شود و در روزی خاص سرپرستان خانوار از این مرحله حمایت خواهند کرد.