استخدام کارآگاه زن برای اولین بار در ایرانرئیس پلیس آگاهی گفت: برای نخستین بار قصد داریم در جمهوری اسلامی ایران افسران کارآگاه زن را وارد چرخه کارآگاهی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید