از درخت کاری تا استخراج بیت کوین با برق دولتی؛ در ساختمان ۱۷ طبقه بورس تهران چه خبر است؟
مدیران شرکت بورس در حالی مردم را به سهامداری تشویق میکردند که خودشان در حال استخراج رمز ارز آن هم در زیرزمین یک شرکت حاکمیتی و با برق تعرفه دولتی و بصورت غیرقانونی بودند؛ بنابراین این مساله مهم نباید تنها با استعفای مدیرعامل بورس تهران پایان یابد.

دیدگاهتان را بنویسید