از درخت کاری تا استخراج بیت کوین با برق دولتی؛ در این ساختمان ۱۷ طبقه چه خبر است؟
مدیران بورس تهران در حالی مردم را به سهامداری تشویق میکردند که خودشان در حال استخراج رمز ارز آن هم در زیرزمین یک شرکت حاکمیتی و با برق تعرفه دولتی و بصورت غیرقانونی بودند؛ بنابراین این مساله مهم نباید تنها با استعفای مدیرعامل بورس تهران پایان یابد.

دیدگاهتان را بنویسید