اروپا در انتظار پاسخ تهران و واشینگتن درمورد مذاکراتسخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که او منتظر پاسخ واشنگتن و تهران است تا از طرفین مذاکرات برجام برای برگزاری یک نشست دعوت به عمل آورد.

دیدگاهتان را بنویسید