اتفاق جالب لباس پرسپولیس در وبلاگ نویس معروف آمریکایی


ویدئویی از دیوید هافمن، وبلاگ نویس مشهور آمریکایی با لباس پرسپولیس منتشر شده است.

به گزارش صبحگاهی در اینترنت، یکی از این وبلاگ نویسان مشهور آمریکایی دیوید هافمن است که ۲۰۰ هزار دنبال کننده دارد. او اخیرا چند ویدئو از خود در لباس پرسپولیس منتشر کرده است.

اتفاق جالب لباس پرسپولیس در وبلاگ نویس معروف آمریکایی

این روزها وبلاگ نویسان حرف اول را در اینستاگرام می زنند و شیوه زندگی مردم را تعریف می کنند. چی میپوشی و چی میخوری. گروهی از وبلاگ نویسانی که مشهور شده اند، وبلاگ نویسان غذا هستند.

فود بلاگرها با حضور در رستوران ها و مکان های معروف طرفداران زیادی پیدا کرده اند.

یکی از این وبلاگ نویسان مشهور آمریکایی دیوید هافمن است که ۲۰۰۰۰۰ دنبال کننده دارد. او اخیرا چند ویدئو از خود در لباس پرسپولیس منتشر کرده است.