اتحادیه اروپا چه نقشه‌ای برای تجارت با ایران دارد؟مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا و جایگاه ایران»، عنوان کرده که ممکن است با برقراری مجدد توافق هسته‌ای، تجارت میان ایران و اروپا، احیا شود.

دیدگاهتان را بنویسید