آیا زنان باردار مجرد در بیمارستان بستری نمی شوند؟


چندی پیش در افسریه تهران کودکی در سطل زباله پیدا شد که نه اولین و نه آخرین کودکی بود که پدر و مادرش رها کردند.

به گزارش صبح که به نقل از دیده بان ایران، علیا شکربیجی فعال اجتماعی و فمینیست با انتقاد از سیاست های پذیرش دختران مجرد در زایشگاه ها مدعی شد:

ورود دختران مجرد باردار به بیمارستان ممنوع است. ما باید از سرزنش دیدگاه ها در مورد مادر بودن به عنوان یک ننگ برای زنان مجرد دست برداریم.

امروز ما با خانواده های شکننده اقتصادی مواجه هستیم. امروزه به دلایل مختلف اقتصادی و رفتاری، افراد به روش های غیر سنتی و خارج از چارچوب خانواده به این نیاز پاسخ می دهند.

طبق تعریف جامعه و عرف، فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج نامشروع نامیده می شوند.

حتی اگر این کودکان در بستر خانواده به دنیا بیایند، اگر والدینشان توانایی نگهداری از کودک را نداشته باشند، در همان بیمارستان و پس از تولد در مراکزی مانند مراقبت های اجتماعی رها می شوند.

دختران مجرد برای زایمان در بیمارستان ها با مشکلات زیادی روبرو هستند.

چنین دخترانی تنها در مواردی مانند ارائه ضمانت از سوی سازمان های حمایتی می توانند در بیمارستان زایمان کنند.

کودکان رها شده نیز منشأ خود را در حاملگی های ناخواسته ای دارند که خارج از ازدواج رخ داده است.

کودکانی که تعدادشان در حال افزایش است و اگرچه گهگاه شاهد رها شدن آنها هستیم، اغلب در مناطق فقیر تری شهرها ریشه می گیرند.