آیا احتمال ترکیدن یا تخلیه پروتز سینه وجود دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتا | کویتو


در مطالعات انجام شده ، احتمال پارگی پروتز نمک 3 تا 5 درصد در 3 سال اول و 7 تا 10 درصد در 5 سال اول گزارش شده است ، که اگر رخ دهد ، خطری برای بیمار و بیمار خود بیمار. همچنین به آن توجه کنید ؛ در این حالت لازم است پروتز سینه جایگزین شود. در مورد پروتزهای ژلی ، برای بررسی احتمال پارگی ، با توجه به اینکه پارگی پروتز ژل ممکن است بدون علامت باشد و در بسیاری از موارد هنگام جایگزینی پروتز ، ذکر می شود که سازمان غذا و داروی آمریکا MRI را توصیه کرده است. معاینه بعد از سه سال بیمار را بردارید و سپس هر 2 تا 3 سال یکبار دیگر چک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید