آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل بازگشتمجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی، آمریکا را به عنوان یک عضو شورای حقوق بشر این سازمان انتخاب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید