«آقای دوئر» یک قدم به مرگ نزدیک شد/ عکس


صابر متنی را منتشر کرد که نشان می داد چه چیزی او را در کودکی یک قدم به مرگ نزدیکتر کرده است.

به گزارش صبح آبان، صابر آببر بازیگر مطرح سینمای ایران با انتشار استوری در اینستاگرام خود از تصادف ناگواری که در دوران کودکی متحمل شده بود، خبر داد.

"آقای بازیگر" یک قدم به مرگ نزدیکتر / عکس

صابر کراس در توصیف این عکس دوران کودکی نوشت:

“منم
سی و هشت سال پیش
یک ساعت بعد از این عکس، من با کوتاه کردن موهای مادرم دچار برق گرفتگی شدم و تا به امروز شعار زندگی من «مثل اسب کار کن، مثل سگ باش» است.
دوستت دارم و با تو خوشحالم.
پ.ن/ سنجاق را تا انتها داخل پریز اتاقم گذاشتم و وقتی چهار دست و پا از اتاق خارج می شدم صدایی شبیه به کلمه ویزیژژژژژ از دهانم بیرون آمد که هنوز به صورت ویزیم، تند، ناقص و تند.
و معشوقش »