«آقای بازیگر» نفرین ها را توجیه کرد/ تصویر تتلو


سید جواد هاشمی بازیگر معروف شبکه تلویزیون دلیل تهمت زدن به تیترلو را توجیه کرد.

به گزارش صبح؛ سید جواد هاشمی بازیگر معروف سید وسیما که همه او را با بازی در سریال دفاع مقدس به یاد داریم در اظهارات عجیب و جنجالی در برنامه زنده سید وسیما از امیر تیطلو حمایت کرد.

سید جواد هاشمی گفت:

اگر امیر تتلو برود خارج از کشور و فحش بدهد، تقصیر ماست.

تقصیر ماست که باعث شدیم این جوانان از ایران بروند و به ما توهین کنند.

این خواننده ناشناس در روزهای اخیر خود را امیر تیتلو معرفی کرد.

گفته می شد او برای معرفی خود به عنوان بدل امیر تیتلو در سایت ها و صفحات مجازی تبلیغاتی گذاشته است.

اما هواداران امیر تیتلو او را نپذیرفتند و به صفحه او توهین کردند که باید سبک خواندن خود را تغییر دهد. بعید است ترانه های او مجوز وزارت آموزش و پرورش داشته باشد.