آشنایی با انواع قراردادهای قانونی جهت جذب سرمایه‎گذار برای مشارکت
قرارداد سرمایه‎گذاری یکی از انواع قرارداد‌ است که به‎منظور جذب سرمایه‎گذار برای مشارکت در انجام پروژه‌ای خاص یا امور تجاری تنظیم می‌شود. در این قرارداد شرکا در خصوص مشارکت و همکاری در یک زمینه تجاری یا اقتصادی سودآور به توافق می‌رسند.

دیدگاهتان را بنویسید