آتش سوزی بزرگ در نزدیک تاسیسات نفتی جنوب لبنانخبرنگار النشره در صیدا از وقوع یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی تأسیسات نفتی «الزهرانی» خبر داد و اعلام کرد که دود سیاهی از این مکان بلند می‌شود.

بر اساس این گزارش، آتش سوزی در یکی از مخازن بنزین اتفاق افتاده و علت آن هنوز مشخص نیست.

دیدگاهتان را بنویسید